NYHETSARKIVET
7 feb 2024 11:47
Telenor och PTS har överklagat domen om sanktionsbelopp
I december fattade Stockholms förvaltningsrätt beslut att sanktionsbeloppet PTS riktade mot Telenor för säkerhetsbrister ska sänkas till två miljoner kronor från 12,5 miljoner kr. Nu har båda parterna valt att överklaga domen till Stockholms kammarrätt.

Det meddelar Telenor idag, i samband med offentliggörandet av sina kvartalssiffror och bokslut.

Det hölls en muntlig förhandling mellan PTS och Telenor den 23 november, vilket Telekomnyheterna rapporterat om. Nästan exakt en månad senare kom förvaltningsrättens dom att operatören trots allt ska betala böter, men betydligt mindre än vad PTS yrkade på.

Just då verkade Telenor nöjda med avgörandet och operatörens vd för Sverige, Bjørn Ivar Moen, sa så här i en efterföljande kommentar:

"Att Förvaltningsrätten så kraftigt har sänkt sanktionsavgiften är en bekräftelse på att vår tidigare tillämpning av regelverket inte har inneburit någon faktisk skada. Vi kommer nu att analysera domen för att bestämma hur vi vill gå vidare".

PTS var mer fåordiga när Telekomnyheterna frågade om en kommentar till domen och uppgav bara att myndigheten skulle analysera beslutet först.

Processen grundar sig i att PTS ansett att Telenor begått en överträdelse då de inte begärt registerkontroller för flera anställda som placerats i en viss säkerhetsklass. Telenor har hela tiden vidhållit att befattningshavarna inte ens behövdes placerats i sagda säkerhetsklass och att operatören gjorde en alltför extensiv tolkning av regelverket. Därtill har Telenor också pekat på att PTS visat bristande vägledning för tolkning av regelverket.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108