NYHETSARKIVET
8 feb 2024 11:20
Tele2 lanserar uppdaterad hållbarhetsstrategi
Tele2 har uppdaterad sin hållbarhetsstrategi och lanserar nu nya mål inom de fyra fokusområdena cirkulär ekonomi, skydd av barn på nätet, hållbarhet genom teknik och mångfald.

De nya riktmärkena sträcker sig till 2026 och bland dem ingår att ta tillbaka 100 000 mobiltelefoner till 2026.

"När vi nu släpper en uppdatering av vår hållbarhetsstrategi så gör vi det med våra ledande insatser från den förra strategin i ryggen. Till exempel har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser i scope 1 och 2, vi har varit drivande i branschens utveckling mot mer cirkulära flöden av mobiltelefoner och vi har börjat använda AI-teknik för att förbättra blockeringen av material innehållande sexuella övergrepp mot barn", säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Uppdateringen av strategin beror på EU:s nya direktiv om företagens hållbarhetsrapportering, som idag kräver en dubbel så kallad väsentlighetsanalys.

Tele2:s nya riktmärken och mål är: att samla in 100 000 telefoner för återvinning eller återanvändning senast 2026, öka intäkterna från cirkulära affärsmodeller, blockera försök att få tillgång till material med sexuella övergrepp mot barn, med en årlig ökning på 10 % samt att uppnå en könsfördelning på minst 40/60 på alla ledarskapsnivåer.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108