NYHETSARKIVET
8 feb 2024 11:20
Telenor, Intel och Red Hats Edge-samarbete tar klivet mot AI
Telenor har sedan tidigare ett samarbete med Intel och Red Hat för att utveckla sin 5G Edge. Nu har de vidareutvecklat sin plattform så att den fungerar med komplexa AI-lösningar.

För Telenor ska Edge Cloud vara en hörnsten för att bygga AI och IoT-lösningar på.

"Vi har i decennier analyserat och skapat insikter baserade på data för att kunna ta bättre beslut. Förra året tog detta ett nytt kliv med Chat GPT och Generativ AI. Det var en avgörande utveckling från att genomföra analyser och träna modeller till att AI-modellen genererar helt nya insikter. Detta skapar enorma möjligheter för industri, sjukvård och samhället i stort. Det kräver 5G och ny decentraliserad infrastruktur som klarar av att bära stora datamängder och i realtid lösa komplexa problem nära slutanvändaren med hjälp av AI. Det är det vi just nu utvecklar", säger Telenor Sveriges 5G-expert Malina Borg Sigg i en kommentar.

Det första steget för att testa den nya plattformen parterna står bakom var ett hackathon på KTH i Stockholm nyligen, där funktioner och modeller för AI och machine learning testades.

"Nu efterlyser vi företag som är redo att utveckla sina IoT lösningar med AI och vill testa sin data och sina modeller på vår plattform. Målet är att utveckla nästa generations 5G Edge Cloud plattform som klarar tunga och komplexa beräkningar och samtidigt är så enkel, säker och klimatsmart som möjligt. Den ska vara tillgänglig för alla typer av företag, även de utan stora budgetar", säger Malina Borg Sigg.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108