NYHETSARKIVET
8 feb 2024 11:21
Telenor: Förvaltningsrätten har begått ett rättegångsfel
Telenor anser att förvaltningsrätten inte utrett frågan gällande PTS sanktion mot operatören tillräckligt och skriver i överklagan till kammarrätten att förvaltningsrätten begått ett rättegångsfel.

PTS vill i sin tur att frågan utreds på nytt eftersom det finns anledning att tvivla på riktigheten i förvaltningsrättens beslut. Myndigheten menar dessutom att det är viktigt för rättstillämpningen att en överklagan prövas av högre instans.

Det framgår av parternas respektive överklagan mot det beslut förvaltningsrätten fattade den 21 december, där domstolen satte ner PTS sanktion mot Telenor till två miljoner kr från 12,5 miljoner kr, en överklagan som vi rapporterade om igår.

I sitt förstahandsyrkande skriver Telenor att det av förvaltningsrättens dom framgår att domstolen inte vet hur omfattande den påstådda överträdelsen varit. Förvaltningsrätten bör förelagt båda parterna att lämna in dokument som är nödvändiga för en samlad bedömning och faktum att detta inte gjorts innebär en brist i det processuella ansvaret. Målet har inte utretts så som domstolen anser att det krävts och därmed har ett grovt rättegångsfel begåtts, menar Telenor.

I andra- och tredjehandsyrkandet skriver operatörens juridiska företrädare att någon sanktion inte begåtts och att böter inte ska betalas, eller att sanktionsavgiften inte ska uppgå ens till två miljoner kr.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108