NYHETSARKIVET
8 feb 2024 11:21
Tungt för Transtema med minskad omsättning och resultat
Transtema redovisar i dag ett fjärde kvartal där nettoomsättningen sjönk med 5,9 procent till 726,5 miljoner kr (771,6 miljoner kr). Organiskt var omsättningsminskningen hela -17,4 procent.

Samtidigt sjönk koncernens rörelseresultat, ebita, till 38,5 miljoner kr (57,9 miljoner kr).

"Även om vi såg tecken på återhämtning i slutet av året är marknadssituationen fortsatt svagare än för ett år sedan, då efterfrågan var mycket god i både Sverige och Norge. Den negativa organiska tillväxten i Sverige om -17,4 % är främst hänförlig till avvecklingen av kopparnätet men också till en lägre efterfrågan. I Norge är den negativa organiska tillväxten om -12,3 % en konsekvens av lägre efterfrågan.
Den justerade EBITA-marginalen minskade jämfört samma period föregående år. Vi är inte nöjda med utfallet men stärkta av att marginalen förbättrats jämfört med tidigare kvartal. Arbetet med att omstrukturera verksamheten har fortsatt under kvartalet och kommer att fortgå under kommande kvartal för att säkerställa rätt organisation och kostnadsstruktur framåt. Exempel på åtgärder omfattar sammanslagning av organisationer inklusive personalreducering, sammanslagning av serviceområden inklusive ett minskat antal kontor samt fusioner av bolag. Samtidigt har vi förstärkt försäljningsorganisationen samt lanserat en ny projektorganisation för att säkra stabil lönsamhet över tid", skriver Henning Sveder, vd och koncernchef, i sitt vd-ord.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108