NYHETSARKIVET
9 feb 2024 11:36
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 24-1495
Ärende: PTS Organisations- och beslutsordning

Diarienummer: 24-1493
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 24-1507, 24-1514
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 24-1513
Ärende: Ansökan om tekniska koder
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108