NYHETSARKIVET
15 feb 2024 11:58
Clavisters omsätting ökade till 48,1 miljoner kr Q4
IT-säkerhetsbolaget Clavisters omsättning ökade under det fjärde kvartalet till 48,1 miljoner kr (39,6 miljoner kr) samtidigt som rörelseresultatet, ebit, förbättrades till -7,1 miljoner kr (-10,1 miljoner kr).

"Året avslutades med många positiva förtecken. Försäljningen växte med 22 %, drivet av tillväxt inom samtliga områden, med ett tydligt förbättrat EBITDA-resultat som följd. Orderingången var rekordhög framför allt till följd av nytt försvarskontrakt värt 170 MSEK, och viktiga steg är tagna mot starkare balansräkning", skriver vd John Vestberg i rapporten.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108