NYHETSARKIVET
15 feb 2024 11:59
Sinch fördubblade rörelseresultatet under det fjärde kvartalet
Sinch fördubblade sitt rörelseresultat, ebit, till 131 miljoner kr (66 miljoner kr) under det fjärde kvartalet förra året, samtidigt som man redovisar en 2-procentig ökning av omsättningen till 7 532 miljoner kr (7 361 miljoner kr). Det framgår av bolagets bokslutskommuniké som presenterades i dag.

"Det fjärde kvartalet innebar ett starkt slut på året med stabila marginaler, robust kassaflöde och förbättrad tillväxt i försäljning och bruttoresultat. Vi har lanserat vår nya organisation och arbetar nu med en rad initiativ för att öka vår effektivitet och höja vår tillväxttakt.
De gradvisa förbättringar som vi sett tidigare under året fortsatte även i det fjärde kvartalet. Tillväxttakten i Meddelandetjänster är högre och vi gynnas av ökade volymer från kunder som använder våra tjänster för marknadsföring samt en fortsatt hög tillväxt i Indien. Samtidigt påverkas vi alltjämt av en svag konjunktur där många stora kunder fokuserar mer på kortsiktig kostnadskontroll än långsiktiga tillväxtinitiativ. På kort sikt påverkas vår försäljning främst av mängden transaktioner som genereras från våra befintliga kunder och det tar längre tid innan vårt finansiella resultat speglar den positiva effekten av framgångsrik nyförsäljning", skriver Sinch vd Laurinda Pang i sitt vd-ord.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108