NYHETSARKIVET
15 feb 2024 12:00
Waystream tappade 68 procent av omsättningen Q4
Waystream redovisar i dag ett riktigt klent fjärdekvartal där bolaget har tappat 62 procent av sin omsättning till 18,3 miljoner kr (47,9 miljoner kr Q4 2022), samtidigt som rörelseresultatet, ebit, minskade med 156 procent till -4,6 miljoner kr (8,2 miljoner kr).

Som ett resultat av den klena rapporten föll Waystreams aktie kraftigt under förmiddagen och låg vid 11-tiden på -26,5 procent.

"Orderingången för fjärde kvartalet var lägre än föregående år och tidigare kvartal, till stor del på grund av att kunder sköt beställningar på framtiden. Detta påverkades av det makroekonomiska läget och lagerhållningen hos kunderna, vilket lett till kortsiktigt minskad efterfrågan, minskade budgetar och försenade nybyggnadsprojekt som påverkat hela 2023 men fjärde kvartalet extra hårt", skriver Waystreams vd Fredrik Lundberg i sitt vd-ord och fortsätter.

"Våra långsiktiga mål är fortsatt att växa organiskt med god lönsamhet i enlighet med våra finansiella mål. Vi har under 2023 ökat våra investeringar med 11 MSEK jämfört med 2022 för att nå nya målgrupper, inklusive ramavtal med Nordens största operatörer, vilket vi lyckats bra med. Vi kommer under 2024 se över och anpassa våra kostnader efter den pågående konjunkturen för att säkerställa att vi kommer tillbaka till lönsamhet, tillväxt samt positiva kassaflöden under året med start redan under första kvartalet."
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108