NYHETSARKIVET
16 feb 2024 11:42
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 24-1751
Ärende: Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Diarienummer: 24-1753
Ärende: Information om samverkan vid samhällsstörningar

Diarienummer: 24-1755
Ärende: Bredbandsforum 2024

Diarienummer: 24-1777
Ärende: Incidenter/Integritetsincident
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108