NYHETSARKIVET
16 feb 2024 11:43
11 kommunikationsprojekt rekommenderas för EU-stöd
Regeringen har valt ut 11 svenska projekt som ska rekommenderas att få medfinansiering från EU-initiativet Fonden för ett sammanlänkat Europa. Projekten är inom 5G och undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation. Det sammanlagda EU-bidraget för de 11 projekten kan bli 80 miljoner EUR.

Ökad digital användning kräver att näten och den digitala infrastrukturen har bättre kapacitet, samtidigt som behovet av säker konnektivitet ökat i dagens geopolitiska klimat.

"I och med detta kommer vi se en förstärkning av 5G-infrastrukturen och implementering av ny teknik inom den offentliga sektorn. Men även en utveckling av undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation som säkrar Sveriges uppkoppling till omvärlden", säger civilminister Erik Slottner i en kommentar.

Förutom de 11 svenska projekten stödjer regeringen även två finländska projekt som ska förbättra den nordiska konnektiviteten.

Här är samtliga rekommenderade svenska projekt samt projektägare:

– 5G4RAILSCAN, Trafikverket
– 5G for North-western European Communities (5GNWEC), Telia Sverige AB
– 5G edge enabled smart communities for green transformation extended (ED5GE extend), Telia Sverige AB
– 5G mobile Healthcare Innovative solutions – part 2 (5GMHI2), Region Stockholm
– 5G-Aurora Healthcare Technology Implementation Initiative (5G-AHTII), Region Västerbotten
– Scania-Pomerania Bypass, Arelion Sweden AB
– Polar Connect – Step 1 (PC1), Vetenskapsrådet
– Sweden to Estonia (SE2EST), Global Connect AB
– Denmark to Poland (DK2PL), Global Connect AB
– Sweden to Denmark (SE2DK), Global Connect AB
– Sweden to Norway (SE2NO), Global Connect AB
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108