NYHETSARKIVET
16 feb 2024 11:43
PTS förklarar rutiner för utlämning av uppgifter
Post- och telestyrelsen går ut med en förklaring kring sin hantering av känsliga uppgifter och de rutiner som finns vid utlämning av dem.

Den här veckan rapporterade Telekomnyheterna om hur Bahnhof kritiserat myndighetens utlämning av känsliga uppgifter från bredbandsoperatören. Mycket av kritiken handlade om att de känsliga uppgifterna skulle lämnas till en för både PTS och Bahnhof helt okänd aktör.

Nu meddelar PTS att det inkommit frågor om hur uppgifterna hanteras samt vad som gäller vid begäran om allmänna handlingar.

"I vissa fall kan det handla om känsliga uppgifter, ur såväl konkurrens- som säkerhetsperspektiv. PTS hanterar dessa uppgifter i enlighet med offentlighet- och sekretesslagstiftningen. Om det rör sig om uppgifter av riktigt känslig karaktär så hanteras dessa enligt säkerhetsskyddslagens bestämmelser", meddelar PTS och fortsätter:

"Alla uppgifter som lämnas in till PTS betraktas i normalfallet som allmänna handlingar, och kan därför begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen.
I samband med en begäran om utlämnande av allmän handling genomför PTS alltid en självständig och noggrann sekretessprövning. Uppgifter som är känsliga och som omfattas av sekretess lämnas inte ut. PTS kan i samband med prövningen även hämta in yttranden från uppgiftslämnaren kring vilka uppgifter som kan vara känsliga."

Kritiken från Bahnhof gällde även att operatören fick kort tid på sig att avgöra exakt vilka uppgifter i en 87-sidig rapport som kunde bedömas som säkerhetsklassificerade. Bolaget svartmarkerade allt och fick till slut rätt från myndigheten, som enligt bolaget "gjorde en helomvändning" efter att ha protesterat.

I en ny kommuniké skriver Bahnhof om de goda nyheterna:

"Alla känsliga uppgifter är maskade, och den okända aktören kommer inte få ut mer än svartmarkerade rader. Tack PTS, för att ni tog ert förnuft till fånga och skyddade svensk nätinfrastruktur och svenska medborgare! Stort tack också till alla våra engagerade och kunniga läsare – tillsammans hjälpte vi myndigheten att fatta rätt beslut."

Samtidigt nöjer sig inte Bahnhof med det här beslutet och vill i stället se en fullständig genomlysning av regelverket, så snart som möjligt.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108