NYHETSARKIVET
16 feb 2024 11:43
Ökad omsättning men sämre Q4-resultat för Netel
Netels bokslutskommuniké visar att bolaget ökat sin nettoomsättning med 4,2 procent under det fjärde kvartalet, till 1 025 miljoner kr från föregående årets 984 miljoner kr. Den organiska tillväxten uppgick till en procent, meddelar bolaget.

Bolagets justerade ebita uppgick till 63 miljoner kr, något sämre än färegående årets 75 miljoner kr. Rörelseresultatet, ebit, föll till 58 miljoner kr under Q4 från 68 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2022, medan periodens resultat summeras till 36 miljoner kr. Även det är något sämre än motsvarande period året innan, då siffran landade på 48 miljoner kr.

Helårets tillväxt för nettoomsättningen var 10,1 procent, i linje med bolagets indikation från juli 2023.

"Under fjärde kvartalet såg vi förbättrade volymer inom framför allt Kraft i Sverige och Norge. Även Telekom i Sverige, Norge och Finland utvecklades väl. Lönsamheten påverkades dock negativt av den tidiga och hårda vintern i norra Europa och i Sverige dessutom kostnader för de initiala förberedelserna för de nya stora ramavtalen med FMV", skriver vd Jeanette Reuterskiöld i vd-ordet.

Bolagets operative kassaflöde förbättrades under kvartalet.

"Det är glädjande att se att det operativa kassaflödet förbättrades till 203 (41) MSEK i kvartalet vilket delvis beror på normal säsongsvariation, men också på våra kassaförbättrande insatser. Samtidigt vet vi att första kvartalet säsongsmässigt är årets svagaste och vi har flera stora projekt som ska starta under första halvåret, ibland med risk för förseningar. Vi har dessutom väderfaktorn att ta hänsyn till och en lång vinter kan försena grävningsintensiva infrastrukturarbeten", enligt Reuterskiöld, som avslutar vd-ordet med att lyfta bolagets starka orderläge när vi går in i 2024.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108