NYHETSARKIVET
16 feb 2024 11:43
Net Insight ökade omsättningen med 30 procent Q4
Net Insight ökade sin omsättning med 30 procent till 162,5 miljoner kr (125,0 miljoner kr) under det fjärde kvartalet. Samtidigt ökade rörelseresultatet till 29,4 miljoner kr (13,2 miljoner kr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,1 procent (10,6 procent).

"Det fjärde kvartalet är det starkaste i bolagets historia. Den långa trenden av tillväxt och lönsamhetsförbättring är ett resultat av många strategiska initiativ, där två viktiga komponenter är en starkare produktportfölj och utökad kompetens, med fokus på tillväxtområdena IP och cloud", skriver Net Insights vd Crister Fritzson i sitt vd-ord och fortsätter.

"Trots en fortsatt utmanande marknad inom media har den pågående tekniktransformationen fortsatt skapa ett underliggande investerings-behov hos våra kunder. Förflyttningen mot IP och cloud innebär både tekniska fördelar och ökad kostnadseffektivitet. De investeringar i produktutveckling inom IP och cloud vi genom-fört de senaste åren har inneburit att vi breddat vårt erbjudande till befintliga kunder samt attraherat nya kunder, vilket bidragit till den starka tillväxten. I kvartalet har vi sett en särskilt stark utveckling i region EMEA, drivet av flertalet större affärer."
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108