NYHETSARKIVET
2 apr 2024 12:18
Ericssons program för regelefterlevnad certifierat
Ericssons antikorruption- och regelefterlevnadsprogram är effektivt och uppfyller kraven. Det är slutsatsen som den oberoende observatören för regelefterlevnad som utsågs av amerikanska justitiedepartementet dragit.

Observatören utsågs av amerikanska justitiedepartementet (DOJ, Department of Justice) i juni 2020 i samband med telekombolagets uppgörelse av tidigare korruptionsöverträdelser. Den oberoende certifieringen är ett villkor av förlikningsavtalet med DOJ samt ett villkor för att avsluta granskningen, vilket ska ske senast den 2 juni, meddelar Ericsson.

De senaste fyra åren har den oberoende observatören granskat, utvärderat och testat Ericssons globala regelefterlevnadsprogram och interna kontroller. Observatörsteamet har dessutom haft full tillgång till Ericssons ledning, styrelse, anställda och insyn i koncernens bokföring och globala verksamhet.

"Denna certifiering är en viktig och oberoende verifiering av Ericssons betydande framsteg för att stärka regelefterlevnad och kontroller sedan överenskommelsen med DOJ ingicks 2019. Ericssons fortsatta globala teknikledarskap och innovationkraft, tillsammans med ett etiskt beslutsfattande och effektiv riskhantering, gör oss mycket konkurrenskraftiga. Detta är ett positivt steg mot att avsluta den oberoende observatörens granskning, vilket förväntas ske samtidigt som avtalet (Plea Agreement) med DOJ löper ut efter fullgörandet av de återstående skyldigheterna i det avtalet", säger Ericssons styrelseordförande Jan Carlson i en kommentar.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108