NYHETSARKIVET
19 maj 2022 13:06
PTS får sektorsansvar i det nyformade civila försvaret
Post och telestyrelsen får sektorsansvar för post- och elektronisk kommunikation i den myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap, som regeringen presenterade i går.

- PTS får ett planeringsansvar som är mycket mer utpekat än idag. Sektorsmyndigheterna ska även jobba tätare ihop och vi ska ha upparbetade arbetssätt med länsstyrelserna, säger Petter Öhrn, pressansvarig på Post- och telestyrelsen, till Telekomnyheterna.

Totalt är det 60 statliga myndigheter som ska bli så kallade beredskapsmyndigheter. Det är myndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Försvarsmakten ska gemensamt stödja aktörerna i det nya beredskapssystemet och säkerställa den gemensamma totalförsvars-planeringen.

För PTS innebär det nya uppdraget framförallt att man fått tydligare direktiv.

- Regeringen har tydliggjort många flera delar kring planeringen inför och samordningen vid höjd beredskap, säger Petter Öhrn.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108