NYHETSARKIVET
19 maj 2022 13:06
PTS: Vi är förberedda på den nya lagstiftningen
Post- och telestyrelsen ligger bra till inför att den nya lagen om elektronisk kommunikation, även kallad Kodexen, träder i kraft om två veckor, den 3 juni. Det säger myndighetens pressansvarige Petter Öhrn i en intervju med Telekomnyheterna.

TN: Kommer kodexen att innebära någon förändring för er när det gäller arbetssätt och rutiner?

- En nyhet är att PTS i vissa fall ska ålägga en sanktionsavgift när en aktör överträtt lagens regler. Vi får också nya aktörer att jobba gentemot, i och med att nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster numera utgör elektroniska kommunikationstjänster, säger Petter Öhrn.

TN: Är ni beredda att börja jobba efter den nya lagen redan om två veckor, när den börjar gälla?

- Myndigheten har förberett sig för den nya lagstiftningen inom en rad olika områden. PTS har också tagit fram förslag till ett antal nya föreskrifter med anledning av lagen. Avsikten är att de ska börja gälla samtidigt som den nya lagen. Undantaget är de planerade säkerhetsföreskrifterna som är notifierade till EU-kommissionen. Dessa planeras att träda i kraft den 1 augusti.

TN: Hur ser ni att den nya lagen kommer att påverka marknaden till det bättre?

- Kommissionen har uttryckt att man hoppas att direktivet kommer att underlätta investeringar och bidra till tillgången till säkra kommunikationer av hög kvalitet till överkomliga priser på längre sikt. Förhoppningen är också att reglerna ska ge ett stärkt skydd för slutkunderna, oavsett vilken underliggande teknisk lösning det är fråga om.

TN: Ser ni några nackdelar/problem med den nya lagen?

- Den nya lagen är en uppdatering av tidigare gällande lagstiftning och är i många delar bättre anpassad till dagens situation, så vi ser det positivt att de nya reglerna nu är på plats, avslutar Petter Öhrn.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108