NYHETSARKIVET
19 maj 2022 13:06
Operatörerna kritiska till snabba införandet av kodexen
De fyra stora operatörerna på den svenska marknaden är kritiska till det hastiga införandet av den nya lagen om elektronisk kommunikation, som kommit som en följd av att Sverige riskerar böter från EU eftersom man är så sena med lagen. Det visar en rundringning som Telekomnyheterna har gjort.

Den nya lagen skulle enligt EU-kodexen ha varit implementerad redan i december 2020 och så sent som den 6 april beslutade EU-kommissionen att ta frågan om Sveriges försening vidare till EU-domstolen, vilket kan leda till böter, om inte Sverige skyndar på med implementeringen av den nya lagen. Därför fick Sverige nyligen eld i baken och tidigarelade införandet av den nya lagen som enligt regeringens lagrådsremiss egentligen inte skulle införts förrän i augusti i år.

Så här svarar operatörerna på Telekomnyheternas frågor om implementeringen av den nya lagen.

TN: Den nya lagen ska börja gälla redan om två veckor, är ni förberedda på detta och är det ens möjligt att klara det?

Tele2:
- Helt uppenbart är det inte vidare proffsigt skött att tidigarelägga ikraftträdandet på det sätt som lagstiftaren nu gjort för att täcka upp för sin egen senfärdighet i implementationsarbetet. Vi har dock tagit höjd för detta och är väl förberedda, säger Carl-Johan Rydén, regulatorisk chef på Tele2.

Telenor:
- Huvuddragen i nya LEK har varit kända sedan EU-direktivet beslutades 2018. Det finns dock en rad detaljer i främst PTS föreskrifter där man kunde önskat en större framförhållning från myndighetens sida. Vi har fortfarande inte fått se dessa nio föreskrifter i sin slutliga form, säger Boel Bengtsson, pressansvarig på Telenor.

Telia:
- Arbetet med att genomföra de nya reglerna pågår och har pågått sedan länge. Vi anstränger oss naturligtvis för att hinna klart men risk finns att vi inte kommer att lyckas helt med tanke på den nya uppdaterade tidplanen, säger Iréne Krohn, presschef på Telia.

Tre:
- Vi har kommit långt i våra förberedelser, det är en mycket tuff deadline efter tidigareläggningen av LEK till tredje juni. Vi jobbar hårt och gör allt i vår makt för att komma i mål i tid, men arbetsgången har varit en utmaning. När det kommer så omfattande krav måste vi ha en rimlig chans att planera saker, säger Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre.

TN: Kommer implementeringen av den nya lagen att påverka er löpande verksamhet?

Tele2:
Både ja och nej. Mycket av kodexen finns redan i befintlig lagstiftning, samtidigt som den nya lagen, inklusive PTS:s nya föreskrifter, innehåller en del nyheter, säger Carl-Johan Rydén.

Telenor:
- Självklart är det en utmaning att både tolka och implementera en så stor kravmassa på kort tid. Det sammanfaller dessutom med en rad andra lagändringar som har stor inverkan på vår verksamhet. Det är en prioriterad uppgift för Telenor och vi har bra progress i arbetet, säger Boel Bengtsson.

Telia:
Ja, precis som alla lagar så innebär den nya lagen vissa förändringar, exempelvis när det gäller slutkunder, som avtal och information, säger Iréne Krohn.

Tre:
Ja, självklart är det så. Vi har många planerade förbättringar i våra mobilnät och andra affärsprojekt som får stå åt sidan för tillfället och blir försenade. Så självfallet påverkar det vår möjlighet att göra andra saker. LEK är dessutom väldigt omfattande och tar resurser från många delar av vår verksamhet, säger Mårten Lundberg.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108