NYHETSARKIVET
20 maj 2022 12:38
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 22-6622
Ärende: Öppet internet – årlig rapport 2021/2022

Diarienummer: 22-6620, 22-6603
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 22-6601
Ärende: Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19)
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108