NYHETSARKIVET
20 maj 2022 12:38
Kanada gör som Sverige – utesluter Huawei och ZTE från 5G
Kanada gör som Sverige och förbjuder landets mobiloperatörer att använda nätutrustning från Huawei och ZTE när de bygger sina 5G-nät. Det Government of Canada i ett Policy Statement.

Beslutet är resultatet av en fyraårig säkerhetsöversyn.

"Kanadas regering har genomfört en omfattande undersökning av trådlös 5G-teknik och de olika tekniska, ekonomiska och nationella säkerhetsaspekterna av 5G-implementering. Granskningen har visat att även om denna teknik kommer att ge betydande fördelar och ekonomiska möjligheter, kommer tekniken också att skapa nya säkerhetsproblem som skadliga aktörer kan utnyttja. I 5G-system kommer känsliga funktioner att bli allt mer decentraliserade och virtualiserade för att minska latensen, och antalet enheter de kommer att ansluta kommer också att växa exponentiellt.
Kanadas regering hyser allvarliga farhågor om leverantörer som Huawei och ZTE som kan tvingas följa utomrättsliga anvisningar från utländska regeringar, vilket på sätt skulle strida mot kanadensiska lagar eller vara till skada för kanadensiska intressen", skriver man i sitt Policy Statement.

Det kanadensiska förbudet går dock längre än det svenska, som bara avser 5G.

Användningen av ny och befintlig 5G-utrustning och tjänster från Huawei och ZTE kommer att förbjudas och måste tas bort eller avslutas senast den 28 juni 2024.

All användning av ny och befintlig 4G-utrustning och tjänster måste tas bort eller avslutas senast den 31 december 2027.

Den kanadensiska regeringen skriver att man förväntar sig att leverantörer av teletjänster kommer att upphöra med upphandling av ny 4G- eller 5G-utrustning och tillhörande tjänster senast den 1 september 2022.

Regeringen meddelar även att man avser att införa restriktioner för Gigabit Passive Optical Network (GPON)-utrustning som används i fiberoptiska nätverk.
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108