NYHETSARKIVET
23 maj 2022 12:22
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 22-6661
Ärende: Överlåtelse av nummertillstånd

Diarienummer: 22-6675
Ärende: Informationsutbyte
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108