NYHETSARKIVET
2 jun 2022 13:28
PTS: Telias täckningskartor innehåller mest fel
Telia är den operatör som i särklass har mest fel i sina täckningskartor. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen, där myndigheten har gjort stickprovsmätningar av den verkliga mobiltäckningen jämfört med operatörernas täckningskartor. Totalt har myndigheten gjort stickprovsmätningar på 52 ställen i 17 områden runtom i landet.

Dessa mätningar visar att Tele2 är den operatör som har bäst täckningskartor med mindre än 20 procent av de mätta områdena som saknar täckning, trots att man utlovat täckning. Telenor och Tre saknar täckning i drygt 20 procent av de utlovade områdena som mättes. Men värstingen Telia saknar täckning i mellan 35 och 40 procent av de mätta områdena där man har lovat mobiltäckning i sin täckningskarta.

"En täckningskarta bygger på beräkningar och kan aldrig fullt ut motsvara verklig täckning, men är skillnaderna stora finns det anledning för operatören att fundera över hur de tas fram", säger Magnus Leijel, chef PTS enhet för spektrumtillsyn, i en kommentar.

I rapporten föreslår PTS att operatörerna förnyar sin samsyn kring hur mobiltäckning presenteras på ett verklighetsnära och jämförbart sätt, till exempel inom ramen för den branschöverenskommelse som mobiloperatörerna tecknat tillsammans med Konsumentverket.

"Stickprovsmätningarna visar att informationen om täckning på operatörernas hemsidor ibland avviker från vad man som användare upplever. För att konsumenter ska kunna göra medvetna val är det viktigt att operatörernas täckningskartor stämmer väl överens med hur det faktiskt ser ut", säger Magnus Leijel

Hela rapporten finns att ladda hem här: https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2022/telefoni/2022-pts-stickprovsmatningar-av-mobiltackning.pdf
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108