NYHETSARKIVET
3 jun 2022 11:44
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 22-7190, 22-7223

Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 22-7270
Ärende: Direktupphandling av interferensberäkningsprogramvara
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108