NYHETSARKIVET
3 jun 2022 11:44
I dag träder nya lagen om elektronisk kommunikation i kraft
I dag, den 3 juni, träder den nya lagen om elektronisk kommunikation, den så kallade Kodexen, i kraft enligt svensk lag.

Post- och telestyrelsen skriver på sin hemsida att man ”har tagit fram nya föreskrifter inom området elektronisk kommunikation, som ska ersätta tidigare föreskrifter på området. Föreskrifterna träder i kraft samma dag som den nya lagen, den 3 juni 2022, med undantag för säkerhetsföreskrifterna som beräknas träda i kraft den 1 augusti 2022.
Utöver de föreskrifter som beslutats med anledning av införandet av den nya lagen finns ett antal föreskrifter som meddelats med stöd av den tidigare lagen som inte ändras nu. Anledningen är att de bygger på regler som överförs till den nya lagen. De gäller därför på samma sätt som tidigare, trots att de hänvisar till en bestämmelse i den tidigare lagen.
PTS avser att se över dessa föreskrifter och ändra hänvisningarna så snart det är möjligt för att undvika missförstånd, men under tiden fram till dess gäller alltså föreskrifterna i sin nuvarande lydelse.”
TIPSA EN VÄN
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108